اوقات شرعیاوقات به افق : کرمان

وصیت می‌کنم اسلام را در این برهه که تداعی‌یافته در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است، تنها نگذارید.

درباره قرارگاه

قرارگاه فرهنگی با درک ضرورت اولویت مسئله فرهنگ در دفتر امام جمعه شهرستان ایجاد می شود و درصدد است تا همه ظرفیت های مردمی، نهادی و تشکیلاتی در عرصه های مختلف حیات اجتماعی را برای ارتقاء فرهنگ انقلابی، اسلامی و شناخت و مسدود کردن راههای نفوذ و آسیب پذیر فرهنگی بکار گیرد . بر این اساس به مهندسی فرهنگ،پایش و رصد و برنامه ریزی، سازماندهی، تصمیم سازی و تصمیم گیری و هدایت و کنترل و نظارت و بازخوردگیری در مجموعه فعالیت هایی است که مستقیم یا غیر مستقیم دارای آثار فرهنگی است، مبادرت می ورزد. و با ساماندهی ظرفیت های سطوح متعدد آحاد افراد و تشکل های مردم نهاد و دستگاههای فرهنگی تعامل، مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی به نظام و انسجام اجتماعی را می افزاید.

مقالات

آرشیو